حروف صدادار در زبان انگلیسی

حروف صدادار در زبان انگلیسی

حروف صدادار در زبان انگلیسی یا همان حروف vowel در انگلیسی شامل 5 حرف می باشد. شناختن حروف صدادار در زبان انگلیسی با این که موضوع ساده ای است، اما در آموزش و یادگیری این زبان از موضوعات بسیار مهم و پر اهمیت محسوب می شود، مخصوصا در درک تلفظ صحیح واژگان و همچنین در …

حروف صدادار در زبان انگلیسی Read More »