کاربرد مدرک GRE

کاربرد مدرک GRE

اگر در جستجوی روش‌های مهاجرت و مدارک مورد نیاز آن بوده باشید، قطعا اسم مدرک GRE به چشم‌تان خورده است. این مدرک که حاصل آزمون  GREاست، توسط یکی از موسسات آمریکایی به نام ETS برگزار می‌شود. این آزمون تمامی اطلاعات آکادمیک شما را بررسی می‌کند و قدرت تحلیل اطلاعات‌تان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتیجه …

کاربرد مدرک GRE Read More »